Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe in Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo oz. organizacijo (v nadaljevanju obiskovalec), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Otročje lahko, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.otrocje-lahko.si (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravljajo njegovi avtorji oz. lastniki (v nadaljevanju avtorji).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi posameznimi sestavnimi deli in podstranmi.

Če ogled ali uporaba spletnega mesta ali kateregakoli njegovega posameznega dela pri obiskovalcu zbuja odpor, nezadovoljstvo ali nelagodje, avtorji vljudno prosijo obiskovalca, da zapusti spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporablja več.

Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta in spletnih podstrani, ne glede na obliko (elementi spletnega mesta, besedila, slike, filmi, zvoki ali druge vsebine), je avtorskopravno zaščitena. Nosilci vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah in materialnem gradivu, objavljenih na spletnem mestu, so avtorji spletnega mesta. Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu in podstraneh, za kakršenkoli namen. Če obiskovalec krši te določbe, lahko to pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico tudi materialno odgovornost obiskovalca. Avtorji spletnega mesta otrocje-lahko.si si pridržujejo pravico, da v primeru obiskovalčeve kršitve določb tega odstavka kadarkoli sprožijo ustrezne pravne postopke. Dejstvo, da avtor ni takoj reagiral na obiskovalčevo kršitev določb tega odstavka, ne pomeni, da se je avtor odpovedal katerikoli materialni avtorski pravici ali drugi pravici glede vsebine, ki je objavljena na spletnem mestu in njegovih podstraneh.

Izključitev odgovornosti

Avtorji spletnega mesta NE:

  • odgovarjajo za škodo, ki bi obiskovalcu nastala, ker nam je posredoval napačne, nepopolne, tuje ali neažurne podatke;
  • prevzemajo nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov;
  • prevzemajo nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, popolne, točne, in pravilne ter ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala obiskovalcu, ker se je zanesel na objavljene vsebine in drugo materialno gradivo (avtorji se maksimalno trudijo zagotoviti čim večjo kvaliteto objavljenih vsebin);
  • prevzemajo nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in njegovih podstrani ter ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala obiskovalcu, ker spletno mesto ni bilo dostopno, ali ni delovalo, ali ni delovalo pravilno;
  • kontrolirajo, upravljajo in preverjajo sprememb zunanjih povezav, ki vodijo na druge spletne strani (s tem ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih določa njihov upravljalec);
  • odgovarjajo za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta in posameznih elementov utegnila nastati na obiskovalčevi strojni, programski ali drugi opremi. Obiskovalec je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito opreme, s katero dostopa do spletnega mesta.

Obiskovalec ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo vsebine na spletnem mestu kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko pošlje obrazloženo zahtevo na info@otrocje-lahko.si. V zahtevi naj natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg domnevne kršitve, ter od avtorjev zahteva, da tako vsebino nemudoma umaknejo s spletnega mesta. Avtorji se zavezujejo, da bodo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnavali v razumnem roku glede na naravo zatrjevane in domnevne kršitve.

Če obiskovalec sumi, da osebne podatke, ki jih je posredoval na spletnem mestu, uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti avtorje spletnega mesta. Avtorji ne odgovarjajo za škodo, ki utegne nastati obiskovalcu, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe njihovih podatkov.

Veljavnost in uporabe splošnih pogojev in politike varstva osebnih podatkov in zasebnosti

Avtorji spletnega mesta lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila spremenijo ali dopolnijo pogoje za dostop do spletnega mesta, za uporabo spletnega mesta ali njegovega dela oziroma določene funkcionalnosti.

Splošni pogoji uporabe in Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti velja za vsakogar, ki se šteje za obiskovalca spletnega mesta otrocje-lahko.si, ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Pridržujemo si pravico do sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev uporabe in Politike varstva osebnih podatkov in zasebnosti kadarkoli brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na tej spletni strani. Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z novimi pogoji uporabe.

Ti pogoji uporabe in ta politika velja za obiskovalca, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema in se strinja, da bo deloval v skladu z vsemi določbami te politike ter pogoji uporabe, ter s pravili, ki jih določa država in/ali druga odgovorna ustanova. Tiste obiskovalce, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, prosimo, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne obiskujejo oz. uporabljajo več.