O spletni strani

“Naj bo vsak sprehod v naravo novo odkritje sveta že od prvih korakov dalje.”

Andreja

Aktivnosti, ki jih najdete na spletni strani Otročje lahko, so primerne starostnemu obdobju med drugim in sedmim letom starosti otroka. Oblikovane so tako, da vzpostavljajo otrokovo zaznavanje in spoznavanje živega in neživega sveta okrog njega preko čutil, radovednosti, raziskovanja, opazovanja, ustvarjanja in igre, ki pripeljejo otroka do stopnje, ko se zave, da je tudi sam del narave in družbenega okolja. Z izvajanjem predstavljenih aktivnosti se spodbuja razvoj inteligence, inovativnosti in kreativnosti pri otroku.

Pri izvajanju aktivnosti predstavljenih na spletnem mestu Otročje lahko naj bo vedno otrok na prvem mestu. Prilagodite čas in delo njegovemu predznanju, zanimanju in sposobnostim, predvsem poskrbite za varno in ugodno okolje, v katerem bo vaš otrok lahko razvijal svoje ideje in znanje, starši pa ga bomo pri tem navdušeno opazovali in spodbujali kljub storjenim napakam in nepopolnosti. Dovolite otroku, da dela napake in se moti, saj se je motiti človeško, učenje na lastnih napakah pa je na dolgi rok učinkovitejše. Ne pokažimo takoj razočaranja, če otroku kaj ne uspe iz prve roke, dajmo mu čas, da z vajo postane mojster. Otroka opazujte in mu ponudite pomoč, takrat ko jo potrebuje.

Aktivnosti lahko poljubno spreminjate, združujete, nadgrajujete in dopolnjujete, da pritegnete otrokovo pozornost in ga aktivirate pri izkustvenem in problemskem učenju novih spoznanj. Pri izvajanju aktivnosti dajte prednost stiku z naravo, a kljub temu ne pozabite na številne možnosti, ki jih danes ponujajo sodobne tehnologije (mobiteli, tablični računalniki, splet, televizija in druge).